Vizyon & Misyon

Vizyonumuz
Ülkemizin her katmanında ve her alanda kendi kendine yeten ve sürekli geliştirebilen; birey ve toplum olarak, çağın gerekleri doğrultusunda, çok donanımlı ve yönlü genç nesilleri yetiştirmektir. Yine her alanda, en iyileri uluslararası düzeyde yetiştiren ve çağlar boyu kültürlerimizin etkin bir bileşkesini taşıyan nitelikte bir özgüvene sahip, güçlü ve dünya çapında her alanda söz sahibi çağdaş bir Türkiye ve toplumunun oluşturulmasını sağlamaktır.

Misyonumuz

  • Her yönü ile mükemmel eğitim-öğretim kurumları (Anaokulu, İlköğretim, Ortaöğretim, Yüksekokul, Üniversite, Enstitü vb.), hastaneler, klinik, poliklinik ve laboratuvarlar kurmak,
  • Eğitim gören ve bilimsel çalışmalarda bulunan öğrencileri teşvik etmek ve ödüllendirmek,
  • Bilimsel ve kültürel konularda konferans, panel vb. faaliyetlerde bulunmak, kongreler, kurslar düzenlemek,
  • Bilimsel, kültürel ve eğitici yayınlar üretmek,
  • Çevre ve çevre sağlığının korunmasına yardımcı olmak, toplumun sağlıklı beslenmesi için çalışmalarda bulunmak,
  • Yoksul ve kimsesizler ile doğal afetlerden zarar görenlere sağlık, eğitim, giyecek, yiyecek, yakacak vb. yardımlarda bulunmak, bu amaçla tesisler kurmak ve işletmek, ülke savunmasında gazi olanlar ile şehit düşenlerin eş ve çocuklarına her türlü yardımlarda bulunmak,
  • Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlaşmalarda bulunmaktır.
BAĞIŞ YAP