Başkanın Mesajı

Sevgili Dostlar;

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), bilgiye ve teknolojik yapıya hakim, araştıran, sorgulayan ve üreten bunun yanı sıra kendini her alanda yenileyen, katılımcı, evrensel boyutta bağımsız düşünen ve çalışabilen insan gücünün yetişmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçlar çerçevesinde 2003 yılında Anadolu BİL Meslek Yüksekokulunu, 2007 yılında ise İstanbul Aydın Üniversitesini kurmuştur.

Kurulduğu yıldan bu yana aralıksız her yıl Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olan İstanbul Aydın Üniversitesi,  6.500’ü uluslararası olmak üzere toplam 40.000 civarında öğrencisi, 2.500 akademik ve idari personeliyle bir dünya üniversitesi olma misyonunu Türkiye’de ve bölgesinde eğitim ve bilimsel kalkınmada önemli bir rol üstelenerek yürütmektedir.

Aydınlık bir gelecek için 2003 yılında eğitim yolculuğuna  başlayan İstanbul Aydın Üniversitesi, bugün 17 Fakülte ve Yüksekokulu, 37 araştırma merkezi, 3 enstitü, 2 düşünce kuruluşu ve 2 UNESCO kürsüsü ile öğrencilere ilgi ve yeteneklerine uygun, geniş bir yelpazede eğitim vermektedir.

AKEV; eğitime yönelik çalışmalarının yanı sıra her yıl öğrencilere burs sağlama, fuarlar, konferanslar, paneller, söyleşiler, seminerler, farkındalık çalışmaları ve çeşitli projeler gibi çalışmalarda da bulunmuş ve halen bu hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Tüm öngörülen ve ortak geliştirilecek projelerde her boyutta katılımcı, üretici, kaliteyi gözeten ve yükseltmeyi amaçlayan, geliştirici ve yaratıcı bir anlayışın uygulanması ve yerleşmesi ilkesini benimsemekteyiz. Ülkemizin temel yapı taşlarından biri olmayı amaçlayan AKEV, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgileri, bilinci, girişimci ve yaratıcı ruhunu ülkemize kazandırma, geliştirme ve yerleştirmede çok yönlü işbirlikleri sayesinde gerçekleştirmektedir.

Ulu Önder Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş Türkiye’nin gençliği ile bizlerin sorumlulukları yüklenip paylaştığı ölçüde; bilimde, kültür ve sanatta, gelişmiş beyin gücünde, teknolojide ve dünya siyasetinde lider ülkeler konumuna yükseleceğine yürekten inanıyorum. Bu ilke ve sorumluluk bilinciyle AKEV’in Türkiye’nin temel sorunlarına çözümler üretecek insan gücünü yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam edeceğini, toplumsal farkındalık çalışmaları ortaya koyarak çeşitli projeler gerçekleştirme yolculuğumuzda hep birlikte daha ileriye, iyiye ve güzele doğru birlikte yol alabilmemizi dilerim.

Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Mütevelli Heyet Başkanı

BAĞIŞ YAP