BİLGELİK PROGRAMI

Bilgelik Programı, özellikle 60 yaş ve üzeri bireyler için tasarlanmıştır. Bu yaş grubu, toplumda genellikle pasif olarak görülme eğilimindedir, ancak program, bu algıyı değiştirerek yaşlıların da topluma aktif katkılar sağlayabileceklerini vurgulamaktadır. Katılımcılar, yaşamın bu döneminde yeni beceriler edinme, sosyal etkileşimlerde bulunma, yaşam boyu öğrenme fırsatlarına erişme ve kişisel gelişimlerini sürdürme şansı bulmaktadırlar. Program, onlara yeni hobiler edinme, farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanma ve genç nesillerle etkileşim içinde olma imkânı sunmaktadır. Katılımcıların yaşam kalitelerinin artırılması, rutinlerinin farklılaştırılması, sosyal ağlarının genişletilmesi ve toplum içindeki rollerinin yeniden tanımlanması programın temel amaçları arasında yer almaktadır.

 Bu yaş grubu, programın odak noktasını oluşturmakla birlikte, katılımcıların en az lise mezunu olmaları beklenmektedir. Programın amacı, yaşlı bireylerin hayat deneyimlerini ve bilgilerini genç nesillerle paylaşmalarını sağlamak ve onlara yaşam boyu öğrenme fırsatları sunmaktır. Bunun yanı sıra, 60 yaş altında olup programın hedeflediği faydaları sağlaması düşünülen bireyler de katılım için değerlendirilmektedir. Bu, programın kapsayıcılığını artırarak, farklı yaş gruplarından bireylerin bir araya gelmesini ve birbirlerinden öğrenmelerini teşvik etmektedir. Katılımcılar arasındaki çeşitlilik, programın zenginliğine ve toplumsal etkisine katkıda bulunmakta, farklı yaş gruplarının birbirlerine olan anlayışlarını ve empatilerini güçlendirmektedir.

Bilgelik Programı, katılımcılarının geniş bir bilgi ve beceri yelpazesi edinmelerini sağlamak amacıyla çeşitlendirilmiş bir müfredat sunmaktadır. Programın dersleri, pratik becerilerden akademik konulara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. İlk yardım dersleri, temel sağlık bilgisi ve acil durumlarda müdahale becerileri konusunda bilgilendirme yaparken, spor dersleri fiziksel sağlık ve wellness odaklı aktiviteleri içermektedir. Programa katılan öğrenciler, İlk yardım, spor, tekstil ürünleri ile el işi çalışmaları, saç ve cilt bakımı, temel bilgisayar kullanımı, finansal okuryazarlık, İngilizce, kültür tarihi, hukuk, makro ekonomi, çevre ve sürdürülebilirlik, girişimcilik, sosyoloji, matematik, mantık, iletişim, drama, sosyal hizmet başlıkları altında dersler almaktadırlar. Aynı zamanda kültür gezileri yapılmakta ve tersine mentörlük yaklaşımı program içerine dahil edilerek kuşaklararası etkileşim kurulmaktadır.

BAĞIŞ YAP