SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞTAYLARI

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul Aydın Üniversitesi ile iş birliği içinde sosyal sorumluluk alanında önemli bir adım atmaktadır. Bu iş birliği çerçevesinde, engellilik, çocuk hakları, halk sağlığı, yaş ve yaşlanma, cinsiyet adaleti, sanat, dijitalleşme, göç ve yoksulluk, çevre ve iklim, kültürel miras ve afet gibi geniş bir yelpazede önemli sosyal konuları ele alacak 10 farklı alanda çalıştay dizisi düzenlenmektedir.

Bu çalıştaylar, sosyal sorumluluk bilincini artırmayı, toplumun çeşitli kesimlerini bilinçlendirmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Her biri belirli bir konuya odaklanacak olan çalıştaylar, alanında uzman konuşmacılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşları bir araya getirerek, o alandaki sorunları, çözüm önerilerini ve iyi uygulama örneklerini tartışacaklardır.

Bu çalıştay dizisi, hem akademik hem de uygulamaya yönelik bilgi paylaşımını teşvik ederek, sosyal sorumluluk alanında daha etkin ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek bu çalıştaylar, toplumsal fayda sağlama ve sosyal adaleti destekleme amacını taşımaktadır.

BAĞIŞ YAP