Mütevelli Heyet

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), 1995 yılında, bir ülkenin en büyük sermayesinin eğitimli insan olduğuna inanan Prof. Dr. Mustafa AYDIN ile çoğunluğu akademisyen iş insanlardan oluşan bir grup tarafından kurulmuştur. 

AKEV, ülkemiz gençlerini; sorumlu, kendini sürekli geliştiren, üretici, yaratıcı, yapıcı olması yanında üretim ve hizmet sektöründe ülkemize ve dünyaya, örnek, üstün nitelikli bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Ülkemiz insanlarının ve özellikle genç kuşağın, dünya standartlarının üstüne yükseltilmesi ve her alanda daha iyi yetiştirilmesi ilkesini gözeten Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye’nin her bölgesindeki özel ve resmi öğretim kurumlan ile işbirliği çerçevesinde yürüttüğü anlaşmaları sayesinde, her yıl, gelir kaynakları kısıtlı birçok başarılı öğrenciye ve depremzedelerimize eğitim bursu sağlamaktadır.

Amaçları doğrultusundaki çalışmaları ile eğitim ve öğretime iddialı, yaratıcı, yapıcı ve uyumlu bir ses getiren AKEV, 21. yüzyıl Türkiye’sinin eğitim öğretim problemlerine çözüm üretmek, çağdaş, teknolojik ve yenilikçi yaklaşımını her platformda hissettirerek eğitim sistemimizin gelişimine destek olmak üzere 2003 yılında kurduğu Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu ve 2007 yılında kurduğu İstanbul Aydın Üniversitesi ile Türk Yükseköğretimimize katkıda bulunmaktadır.

AKEV, aynı zamanda toplumun gelişerek değişen ihtiyaçlarıyla eş güdümlü olarak; eğitimde, bilimde ve teknolojide, kültürel sahalarda yetişmiş nitelikli insan gücüne yönelik bir köprü olma vazifesini ilke edinmiştir. Bu köprünün, Asya’dan Avrupa’ya uzanan konumundaki bağlayıcılığının ve sorumluluğunun farkında olarak, çalışmalarını tüm paydaşlarıyla birlikte sosyal sorumluluk projeleri zemininde hayata geçirmeye devam etmektedir.

BAĞIŞ YAP