SINIRLAR EĞİTİMİ PROJESİ

Çocuklar İçin Sınırlar Eğitimi Projesi, ilkokul öğrencilerinin duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, kişisel sınırlarını sağlıklı bir şekilde belirlemelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Proje, çocukların duygularını tanıma ve ifade etme, özsaygı geliştirme, çocuk haklarını öğrenme, bedensel sınırlarını tanıma ve bu sınırları ifade etme, öz güven kazanma, “hayır” diyebilme ve kendini koruma gibi becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler içerir. 1. sınıftan 4. sınıfa kadar olan öğrencileri ve onların öğretmenlerini hedefleyen projede, velilere de çocuklarının sınırlarını tanıma ve destekleme konusunda eğitim verilecektir.

Proje kapsamında, duyguları tanıma ve ifade etme etkinlikleri, özsaygı geliştirme oyunları, çocuk hakları ile ilgili drama ve rol yapma aktiviteleri, bedensel sınırlar ve sınırları ifade etme egzersizleri, kendini tanıma oyunları, “hayır” diyebilme etkinlikleri ve kendini koruma senaryoları gibi çeşitli uygulamalar yapılacaktır. Ebeveynler için seminerler ve öğretmenler için kriz yönetimi eğitimleri de projenin önemli bileşenleridir. Beklenen sonuçlar arasında çocukların duygusal ve sosyal becerilerinin güçlenmesi, kişisel sınırlarını koruma yeteneklerinin artması ve özsaygılarının gelişmesi yer almaktadır. Projenin etkinliği, öğrenci performansları, öğretmen ve veli geri bildirimleri ile düzenli olarak izlenecek ve değerlendirilecektir.

BAĞIŞ YAP