AKEV KÜTÜPHANE KURULUMU PROJESİ

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) tarafından yürütülen Kütüphane Kurulumu Projesi, okuma alışkanlığını teşvik etmek, bilgiye erişimi artırmak ve toplumda kültürel gelişime katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmektedir.

Bu proje kapsamında, ihtiyaç sahibi bölgelerde veya okullarda kütüphane kurulması ve donatılması hedeflenmektedir. Kütüphanelerde geniş bir kitap koleksiyonu oluşturularak, çocuklar, gençler ve yetişkinlerin okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri ve bilgiye ulaşmaları desteklenmektedir.

AKEV’in bu projeye verdiği önem, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük önem taşımaktadır. Kütüphane kurulumuyla birlikte, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması da hedeflenmektedir. Bu sayede, daha bilinçli ve donanımlı bir toplumun yetişmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

BAĞIŞ YAP