ENGELSİZ ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Aydın Üniversitesi ve kurucu vakfı olan Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (AKEV) 2021 yılında başlattığı Engelsiz Üniversite Projesi; bilişsel beceri anlamında üniversiteye gitmesi mümkün olmayan engelli bireylerin, üniversite deneyimi yaşamaları ve imkanlarından faydalanmaları amaçlamaktadır. Bu proje, özel gereksinimli bireylere yönelik çeşitli programlar sunarak onların akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Proje, İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde hayata geçirilmektedir.

Projenin ilk ayağı, 9-12 yaş arası engelli bireyler için düzenlenen “Özel Eğitim Öğrencileri ile Akademik Çalışma Programı”dır. Yaz döneminde haftada 3 gün boyunca 4 haftalık bir süreçte, gastronomi, müzik, spor gibi çeşitli alanlarda aktiviteler sunularak öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Bu program, gönüllü akademisyenler ve mentör öğrencilerin katkılarıyla özel olarak hazırlanmış ve grup çalışması olarak hayata geçirilmiştir. Eş zamanlı olarak, programın uygulanması sürecinde velilere de eğitim imkânı sunulmaktadır. Bu kapsamda, farklı dersliklerde gönüllü akademisyenler velilere yönelik özel eğitim içerikli dersler verilmektedir. Bu özel eğitim içerikli dersler sayesinde, veliler çocuklarıyla daha sağlam bir iletişim kurabilmesi, onların eğitim süreçlerini daha yakından takip edebilmesine katkı sağlamaktadır. Velilerin bu eğitimler aracılığıyla kazandıkları bilgi ve deneyimler, çocukların eğitimine daha etkin bir şekilde katılmalarını teşvik etmektedir.

Projenin ikinci ayağında ise, 2023 yılında hayata geçirilen “Haftada 1 Gün Üniversiteli” çalışmasıyla, 17 yaş üstü özel gereksinimli bireylere üniversite ortamında eğitim fırsatı sunulmaktadır. Bu program sayesinde, engelli bireylerin topluma daha fazla entegre olmaları ve potansiyellerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Komisyon değerlendirmesinden geçen engelli bireyler, gönüllü akademisyenlerin derslerine katılarak üniversite öğrencileriyle etkileşimde bulunmakta ve gönüllü mentör öğrencilerden destek almaktadırlar. Engelli bireylerin yetenekleri göz önünde bulundurularak kendilerine özel hazırlanan program sayesinde; ritim ve dans eğitimi, saç ve güzellik bakımı, otelcilik işletmeciliği, spor, resim, dijital oyun tasarımı gibi derslere katılmaları sağlanmaktadır. Aynı zamanda öğrenci kulüpleri ile de bir araya gelmeleri sağlanan engelli bireyler bir üniversite atmosferi yaşamaları için ortam hazırlanmaktadır.

Engelsiz Üniversite Projesi, engelli bireylerin üniversite ortamından faydalanmasını sağlamanın yanı sıra, onların akademik ve sosyal gelişimine destek olmayı amaçlamaktadır.

Türkiye ve dünyada örneği olmayan bu proje, bilişsel beceri anlamında üniversite imkânlarından yararlanamayacak durumda olan engelli bireylere, sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerinden 4. basamak olan nitelikli eğitim ve 10. basamak olan eşitsizliklerin azaltılması hedeflerini bünyesinde taşıyarak kapsayıcı bir eğitim modeli ve üniversite deneyimi yaşatma imkânı sunmaktadır.

BAĞIŞ YAP