KÖY OKULLARINA DESTEK ÇALIŞMALARI: EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN BİR ADIM

Köy Okullarına Destek Çalışmaları, kırsal bölgelerdeki okulların eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilere daha iyi bir öğrenim ortamı sunmak amacıyla yürütülen kapsamlı bir projedir. Bu proje, özellikle ihtiyaç sahibi köy okullarına kitap, kalem gibi temel eğitim materyalleri sağlanmasının yanı sıra, teknolojik altyapıyı geliştirmek amacıyla STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) sınıfları kurulmasını da içermektedir. Proje, hem öğrencilere hem de öğretmenlere yönelik desteklerle, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında, öncelikle köy okullarının ihtiyaçları tespit edilmektedir. Bu ihtiyaç analizine dayanarak, her okulun gereksinimlerine uygun olarak kitap ve kırtasiye malzemeleri temin edilmektedir. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve bilgiye erişimlerini artırmak amacıyla çeşitli yaş gruplarına hitap eden hikâye kitapları, ders kitapları ve referans kaynakları sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere eğitim hayatları boyunca gerekli olacak kalem, defter, silgi gibi temel kırtasiye malzemeleri de dağıtılmaktadır.

BAĞIŞ YAP