SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞTAYI

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Aydın Üniversitesi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında “Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Bağlamında Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı”nı gerçekleştirdi. Çevre ve iklim değişikliği konularında farkındalığı artırmak ve bu alandaki sosyal sorumluluk projelerini teşvik etmek amacıyla yapılan  çalıştay çevre bilincini artırma, iklim değişikliği ile mücadele etme ve sürdürülebilir yaşam biçimlerini yaygınlaştırma konularında bilgi ve deneyim paylaşımları gerçekleştirildi.

BAĞIŞ YAP