SINIRLAR EĞİTİMİ PROJESİ: EĞİTİMCİLER VE ÖĞRENCİLERLE UYGULANMASI

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Sınırlar Eğitimi Projesi, ilköğretim çağındaki çocuklara çeşitli beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Bu beceriler arasında duyguları tanıma, benlik saygısının gelişimi, kişisel hakları öğrenme, özel bölgelerini tanıma, hayır deme, iyi ve kötü dokunmaları ayırt etme, kendini koruma ve yardım isteme bilinci yer almaktadır. Program, çocukların birbirleriyle işbirliği yapabilme, güven içinde hareket edebilme ve sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler içermektedir.

Ömer Gültekin Yavuz Selim İlkokulu’nda görev yapan sınıf ve rehber öğretmenlerine, bu projenin eğitimcilerine yönelik bir eğitim programı sunulmuştur. Eğitimciler, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından hazırlanan bir kitapçıkla desteklenmiştir. Bu etkinlikler, öğrencilerle birlikte 4 ay boyunca uygulanmış ve her modül öğretmen değerlendirmesine sunulmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda akademik bir çalışma hazırlanmaktadır.

BAĞIŞ YAP