DİJİTAL DÖNÜŞÜM, SANALLAŞMA VE METAVERSE EKSENİNDE GIG EKONOMİSİ PANELİ

“Dijital Dönüşüm, Sanallaşma ve Metaverse Ekseninde GIG Ekonomisi” Paneli, Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  ve İAÜ KURSAM’ın ortak bir etkinliği olarak planlanmış ve 26 Aralık Pazartesi günü, İstanbul Aydın Üniversitesi A Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

Açılış, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik UYGAR Merkezi adına Dr. Öğr. Üyesi M. Adil Salepçioğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına Prof. Dr. Hüseyin Selimler ve AKEV adına Sayın M. Elif Aydın Hanım’ın yaptığı konuşmalarla başlamış, ardından Panelistler görüş ve değerlendirmelerini paylaşmışlardır.

Açılışın ardından panele,COINOXS Blockchain Technologies Kurucusu Sn. Can Azizoğlu, SODİMER Blockchain Komitesi Başkanı & XROXO – XBOTEX CEO’su Sn. Bünyamin Emeç, İstanbul Arel Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Aylin Erdoğdu,  İAÜ İİBF Ekonomi ve Finans Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mortaza Ojaghlou, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi ABD Başkanı Doç. Dr. Sabri Öz, Panelist olarak katılmış olup, Panel moderatörü olarak da KURSAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Adil Salepçioğlu iştirak etmiştir.

Farklı üniversiteler ve iş dünyasından katılan panelistlerin üzerinde odaklandıkları ve oldukça yeni bir ekonomik kavram olarak literatüre giren GIG Ekonomisi, bireylerin, kısa süreli işler bulmak ve gerçekleştirmek için ortaya konulan bir iş ilişkisini ifade etmekte olup, bu çerçevede hem işin niteliğinden dolayı hem de işin gerçekleştirildiği mekân kısıtı nedeniyle reel veya sanal bir çalışma ortamını tasvir ettiği ifade edilmiştir. Konuşmacı ve Panelistlerin sunumlarında da dile getirdikleri gibi, GIG teriminin latince tek atlı araba anlamına geldiği belirtilerek, bu şekliyle kişinin kendi kendine çalışması, özlük haklarından, alacağı ücrete kadar kendisinin tek taraflı muhatap olacağı, sendikal hakları olmayan, çoğu kere bir sosyal güvenlik sisteminden mahrum kalabileceği, süreklilik arzetmeyen geçici ve değişken bir gelir düzeyinin kabullenileceği bir dudumu ifade ettiği, buna karşın aynı zamanda, daha esnek bir çalışma modeli, kendi kendine ek işler  geliştirebilme imkanı veya farklı sektörlerde yenilikçiliğe açık iş imkanları biçiminde de karşımıza çıkmakta olduğu belirtilmiştir.  

Bu haliyle hem bir tehlike, hem de bir fırsat olarak, ekonomik anlamda özellikle genç kuşaklar için bir risk faktörü olarak da ele alınabilecek GIG Ekonomisi kavramı panelistler tarafından, dijital şirketler, sanal organizasyonlar, yapay zeka ve metaverse eksenindeki örneklerle ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Panelin ardından katılımcılara teşekkür plaketleri takdim edilmiştir.

BAĞIŞ YAP