GÖNÜLDEN OKUYALIM PROJESİ-2022

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) yürütücülüğünde başlatılan ve İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının köy okullarında öğrenim gören öğrenciler ile çevrimiçi platformda bir araya gelerek hikâye kitapları okuyup tahlil etmesi amaçlanan projede;köy okullarında okuyan öğrencilerin güzel okuma alışkınlığını geliştirmek, farklı hikâye kitapları üzerinde düşünmelerini sağlamak, problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve farklı hikâye okuyucuları tarafından seslendirilen kitapların tahlilini gerçekleştirmek bunun yanısıra erken dönemde çocukların okuma alışkanlığı ile tanıştırarak kelime hazinesinin geliştirilmesi, düşünme yeteneklerinin artırılması ve buna bağlı olarak yaratıcı zekâ, dinleme ve konuşma yeteneklerini gelişmek hedeflenmiştir. Proje eğitim öğretim dönemlerini kapsayacak şekilde her hafta, haftada bir oturumdan oluşacak şekilde kurgulanmıştır.

BAĞIŞ YAP