SINIRLAR EĞİTİMİ PROJESİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan ve Sınırlar Eğitimi Projesi;  ilköğretim çağındaki çocuklara duygularını tanıması, benlik saygısının gelişmesi, çocukların kendi kişisel haklarını öğrenmesi, özel bölgelerini tanıması, hayır diyebilmesi, iyi ve kötü dokunmaları ayırt etmesi, olası bir durumda kendini koruması ve yardım istemesi bilincine sahip olmayı hedeflemektedir. Program, çocukların birbirlerine karşı işbirliği, güven içinde hareket etmesi ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili etkinlikleri içermektedir. 

BİL Kolejleri’nde görev yapan sınıf ve rehber öğretmenlerine yönelik  1-2 Eylül 2022 tarihleri arasında eğitici eğitimi düzenlenmiştir. Bu eğitici eğitimiyle birlikte öğretmenlere Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı ile İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan kitapçık dağıtılmıştır. Bu etkinliklerin öğrencilerle hayata geçirilmesi konusunda eğitim organize edilmiştir.

BAĞIŞ YAP