EKONOMİK VE FİNANSAL SÜRDÜREBİLİRLİK ÇALIŞTAYI

26 Mayıs 2022 tarihinde “İktisat Politikaları ve Türkiye’de Kalkınma Planları Ekseninde Ekonomi Modelleri” temasıyla gerçekleştirilen Sürdürülebilir Ekonomi Konferansı büyük bir başarı ve üst düzey katılımlarla gerçekleştirildi.

Ülkemiz ekonomisine, ekonomi modelleri, kalkınma planları ve iktisat politikaları ekseninde farklı bir bakış açısıyla ele alan konferans, Türkiye’nin makro ekonomik ve finansal dengeleri açısından sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken bir yaklaşımla hayata geçirildi. Sürdürülebilir finans ve küresel rekabet açısından da Türkiye’nin dinamiklerine ilişkin görüş ve öneriler İstanbul Aydın Üniversitesinde gerçekleştiren konferans ve panel çerçevesinde ele alındı.

“Ekonomik ve Finansal Sürdürülebilirlik” alanındaki tebliğlerin sunulduğu ve değerlendirildiği konferansın ikinci oturumunda gerçekleştirilen panelde de ilgili konular, kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri ve akademisyenlerin katılımlarıyla başarıyla gerçekleştirildi. 2 ayrı TV Kanalında 3 ayrı canlı yayınla konferans kamuoyuyla paylaşıldı.

“Sürdürülebilir Ekonomiye Katkı Ödülleri” de verilen konferans bünyesinde söz konusu Sürdürülebilir Ekonomi Ödülleri bu alanlardaki çalışmalarıyla önem arz  eden üç kurum ve bu alandaki çalışmalarıyla öne çıkan üç akademisyene verildi.  Kurum kategorisinde söz konusu ödüller; TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik Programlar ve Araştırma Genel Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’na verilirken akademik kategoride ise; Prof. Dr. Cumhur Ferman (Beykent Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Zekai ÖZDEMİR (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi) ve Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR (Selçuk Üniversitesi İİBF) ödüle layık görüldü.

BAĞIŞ YAP